Byalag.se

Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Byalag.se Om Föreningen Kontakta oss Hjälp & Support

Konfiguera min profil* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!
Copyright på Byalag.se


Byalag.se webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och Svensk upphovsrätt och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis.

 


Innehåll
Text, logotyper, grafik, ljud, fotografier och bilder från våra sidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från föreningen eller aktuellt Byalag. Brott mot ovanstående beivras och du kan komma att dömas till skadestånd eller fängelse i max 2 år.

Under inga omständigheter ansvarar Byalag.se för direkta eller indirekta skador, följd-skador eller någon annan typ av skada till följd av handlingar, handhavande och metoder eller omöjlighet, svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av informationen genom att tillämpa information som beskrivs och som finns tillgänglig på denna webbplats.
 
 


Ändringar och uppdateringar
Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen häri ändras periodvis. Byalag.se och tredje man kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av produkterna som beskrivs häri utan att vidare meddela om detta. Dock kan inga ekonomiska beslut som rör eller påverkar våra samarbetspartners göras utan tillstånd från föreningen Byalag.se samt Leader+.
 
 


Lån av bilder, data och text
Genrellt beviljar vi tillstånd till skolarbeten som inte publiceras på internet och andra icke komersiella syften. Dock skall alltid källan SoldF.com klart anges. Kontakta oss här för mer informtion eller hjälp.
 


Meddelande om upphovsrättsinnehavare.
Copyright © 1998-2006 Byalag.se
där ej annan uttryckligen anges

Samtliga rättigheter som inte
uttryckligen beviljas häri förbehålls.Copyright

- Copyright på Byalag.se
- Innehåll
- Ändringar och Uppdateringar
- Lån av bilder/Data och Text
- Meddelande om upphovsrättsinnehavare.


Använd ovanstående snabblänkar för att hoppa till rätt plats i informationen du hittar här till vänster.